ყოველი კურსის ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარი დაკვეთისა და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე

კურსის დამკვეთის სურვილის შესაბამისად, წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, შეიძლება ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა.

ყოველი კურსის ღირებულება ანგარიშდება ინდივიდუალურად, კურსის ჩატარების ადგილის, ხანგრძლივობისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით, რის შემდეგაც დამკვეთთან ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება.

ჩამოტვირთეთ კურსების პროგრამა და ჩატარების პირობები:
1. ბიომეურნეობა (ზოგადი კურსი)
2. PLA მეთოდოლოგიები (სათემო მობილიზება)
3. სამრეწველო ბიომეფუტკრეობა
4. ფუტკრის რძისა და დედა ფუტკრის სამრეწველო წარმოება
5. მევენახეობა, მეღვინეობა და ღვინის ტურიზმი
6. მევენახეობა და მეღვინეობა
7. ტურიზმი სოფლად
8. მესაქონლეობა
9. მეფრინველეობა
10. მეხილეობა
11. ალტერნატიული ენერგეტიკის საფუძვლები
12. ფერმერთა იურიდიული კონსულტაცია
13. ხის სოკოს მოყვანის ტექნოლოგია
14. ბიოწარმოების სერტიფიცირება

 

კურსებზე ჩაწერა შესაძლებელია ტელეფონზე დარეკვითაც.
ტელ: /+995 32/ 536486
ფაქსი: /+995 32/ 536487
899 906388 ზურა კარბელაშვილი
899 313997 თეა ცხადაია
ელ. ფოსტა: training@elkana.org.ge

 

კურსები ტარდება თბილისში ”ელკანას” ოფისში

მისამართი: გაზაფხულის ქ. #16
0177, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: (+995 32) 536487
ფაქსი: (+995 32) 536487

 

 

ჩატარებული კურსების ანგარიშები იხილეთ განყოფილებაში "არქივი"